Фискални устройства (ФУ) се наричат електронните касовите апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискалните принтери (ФПр) и електронните системи с фискална памет (ЕСФП). Те са предназначени да регистрират продажби в търговските обекти. Съгласно действащите закони и наредби, всяко едно ФУ трябва да се регистрира в Националната агенция по приходите(НАП).
След промените в Наредба Н-18 от началото на Април 2012г. всички ФУ трябва да осъществяват дистанционна връзка с НАП, като сервизната фирма която въвежда в експлоатация съответното устройство, извършва регистрацията към сървъра на НАП и издава необходимите документи – свидетелство за регистрация, сервизен договор и паспорт на ФУ.
Собствениците на фискални устройства не се налага сами да регистрират ФУ в НАП, това е ангажимент на сервизната фирма.
Въведено в експлоатация, всяко ФУ трябва да има действащ договор за сервизно обслужване, съобразен с изискванията описани в Наредба Н-18 и активна GPRS мобилна връзка с НАП.
Сервизната фирма задължително се оторизира от съответния производител на касови апарати, фискални принтери или системи и притежава лиценз от ДАМТН със свидетелство.

Гаранционен договор

за Сервизно обслужване на Касов апарат или Фискален принтер

При закупуване на ново фискално устройство от Нас, Вие получавате гаранционен сервизен договор за една година/12 месеца/, изцяло съобразен с гаранционните условията на производителя. Ние поемаме ангажимент да Ви информираме преди изтичането му, за да се предприемат съответните действия по неговото подновяване и това да не доведе до преждевременно спиране на устройството.

Цена за гаранционнен сервизен договор
0.00 лв.

Това е примерен магазин за тестови цели — поръчки няма да се изпълняват. Отмяна