Качество на изображението дори при пълна тъмнина

* Подобрени обективи

*Съвременни сензори

*Меко допълнително осветление

Видеонаблюдение

 

Видеонаблюдението вече е неразделна част от нашия бит. Големи компании, малки фирми и частни домове са потенциалните ни клиенти за изграждане на системи за видеонаблюдение. Доказано е вече и от практиката, че системите за видеонаблюдение повишават сигурността и предоставят малко повече спокойствие. Неоспоримо тази технология ще продължи да се развива и помага с безпристрастността си.

 

Предимствата на системите за видеонаблюдение:

 • Ефективен контрол и мониторинг на бизнеса.
 • Бързото установяване и залавяне на извършители на криминални нарушения.
 • Непрекъснат мониторинг на служители и техните действия.
 • Възможност за отдалечен преглед на видео записи  през Интернет.
 • Инфрачервените диоди на камерите им позволяват да заснемат и при намалена или липсваща осветеност.
 • Съхранение на архив от записи;
 • Отдалечено видеонаблюдение през интернет;
 • Техническа поддръжка на цялата система;
 • Обучение за работа със софтуера;
 • Консултация по телефона;
 • Съдействие с документация и предаване на записи на МВР при възникнал инцидент (според изискванията на българското законодателство).

Това е примерен магазин за тестови цели — поръчки няма да се изпълняват. Отмяна